brf hemsida

Vad händer om jag missköter mig i min bostadsrättsförening?

Vad händer om jag missköter mig i min bostadsrättsförening? Bor man i en bostadsrättsförening och man inte fullgör sina skyldigheter eller missköter sig kan det gå så långt att man förverkar sin rätt till bostadsrätten. Bostadsrätten säljs då av kronofogden genom tvångsförsäljning. Överskott vid försäljning går alltid till bostadsrättsinnehavaren efter avdrag för förrättningskostnader. Även om förverkande är mycket[…]