Tips för dig som skall hyra ut i andra hand

Tips för dig som skall hyra ut i andra hand

hyra ut i andra hand

 

Välj hyresgäst med omsorg

När bostadsrätten skall hyras ut i andra hand gäller det att inhämta så mycket information om hyresgästen som möjligt. Ställ så mycket frågor det bara går för att skapa dig en bild av personen du skall hyra ut till. Då ser man ganska snart om hyresgästen söker det som din bostadsrätt erbjuder.

Behåll en uppsättning nycklar

Se till att ha tillgång till bostadsrätten även under uthyrningen. Tänk på att bostadsrätten fortfarande tillhör dig och att du fortfarande har vissa skyldigheten mot föreningen. Därför är det bra att behålla en uppsättning nycklar så att tillgången till bostadsrätten kvarstår.

Om en vattenläcka uppstår i bostadsrätten behöver man som bostadsrättsinnehavare kunna minimera skadan. Vad händer då om hyresgästen är bortrest?

Betala avgiften till föreningen själv

Det är fortfarande bostadsrättsinnehavaren som är skyldig att se till att avgiften för bostadsrätten inkommer i tid till föreningen.

Därför är det riskabelt att förlita sig på att hyresgästen betalar in till föreningen. Betala därför din avgift till föreningen och ha ett eget upplägg med hyresgästen. Detta gäller för alla abonnemang och avtal som står i bostadsrättsinnehavarens namn.

Ha kontakt med dina grannar

Välj ut någon granne och informera dem om att bostadsrätten kommer att hyras ut. Då kan de höra av sig till dig om något inte är som det skall vara.

Hyrestid längre än två år

Om hyrestiden kommer att vara längre än två år bör man anmäla till Hyresnämnden att hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd. Om besittningsskydd träder i kraft kan man annars ha svårt att säga upp hyresgästen när man önskar att uthyrningen skall upphöra.

Hyrestidens upphörande

Var noga med att säga upp hyresavtalet i rätt tid – detta skall ske skriftligen.