Vad händer om jag missköter mig i min bostadsrättsförening?

Vad händer om jag missköter mig i min bostadsrättsförening?

Bor man i en bostadsrättsförening och man inte fullgör sina skyldigheter eller missköter sig kan det gå så långt att man förverkar sin rätt till bostadsrätten. Bostadsrätten säljs då av kronofogden genom tvångsförsäljning. Överskott vid försäljning går alltid till bostadsrättsinnehavaren efter avdrag för förrättningskostnader. Även om förverkande är mycket ovanligt så inträffar trots allt då och då.

I nedan fall kan en bostadsrätt anses förverkad:

Om man

  • Dröjer mer än två veckor med att betala upplåtelseavgift,
  • Dröjer mer än 7 dagar med att betala sin månadsavgift,
  • Hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd från din förening,
  • Nekar föreningen tillträde till lägenheten vid besiktning eller reparationer,
  • Använder lägenheten i strid med upplåtelsen,
  • Inte följer föreningens bestämmelser om ordning, sundhet och skick,
  • Låter någon bo i lägenheten till nackdel för förening eller annan medlem,
  • Vanvårdar lägenheten och / eller det finns ohyra i den,

Viktigt att veta är att om man däremot vidtar rättelse innan man fått uppsägningen från föreningen kan inte den längre säga upp bostadsrättsinnehavaren.

/Hembokat