Vilka skyldigheter har man som bostadsrättsägare?

Vilka skyldigheter har man som bostadsrättsägare?

 

Det finns många fördelar med att bo i bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare slipper man tänka på underhållet av fastigheten då man i princip bara är ansvarig för sin lägenhet. Det finns dock vissa skyldigheter när man bor i bostadsrätt. Bostadsrättsföreningen har en styrelse, som i sin tur har en skyldighet att se till att föreningens medlemmar tar sitt ansvar inom föreningen. Nedan tänkte vi punkta ner dom viktigaste skyldigheterna man har som bostadsrättsägare.

  • Att betala sin månadsavgift är den främsta skyldigheten.
  • Som bostadsrättsägare ansvarar man för lägenhetens hela inre underhåll. Kort sagt är du som bostadsrättsägare ansvarig för allt innanför lägenhetens väggar – detta inkluderar också så kallade tätskikt i bad- och duschrum.
  • Man ska alltid iaktta ordningen och skicket i lägenheten, ha uppsikt över de som vistas där, att ge föreningen tillträde vid nödvändiga besiktningar samt underkasta sig reparationer och ändringar som kan bli följden av detta.
  • Ledningar och rör som hör till den egna lägenheten får man själv stå för om inte föreningens stadgar säger något annat.
  • Trots att du har full rättighet att renovera din lägenhet har du oftast en skyldighet att informera föreningen om din renovering. Ett tips är att alltid få ett skriftligt bevis på att man informerat föreningen om sina planer på renovering.

/Hembokat